Voorwaarden

Algemene bepalingen tussen partijen overeengekomen:

1. HS Juweliers beleent alleen aan personen van 18 jaar en ouder op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
2. U ontvangt het bovenstaande beleenbedrag van contant van HS Juweliers. Het retourbedrag en de rente zijn alleen weer via contant geld te voldoen.
3. Uw belening is altijd op vertoon van deze beleen bon op te halen.
4. Bij verlies of diefstal van uw beleen bon dient u dit te melden aan bovenstaand filiaal.
5. Zonder uw beleen bon kunt u alleen de belening ophalen op vertoon van het hierboven geregistreerde identiteitsbewijs.
6. Tot de retourdatum kunt u het retourbedrag op deze beleen bon voldoen. Wanneer de retourdatum op een zondag of een Nederlandse feestdag valt, zal de retourdatum verschuiven naar de eerstvolgende werkdag.
7. U kunt uw belening voor of op de retourdatum per maand verlengen. U kunt alleen verlengen door de rente contant te voldoen.
8. Beleningen kunnen niet telefonisch verlengd worden.
9. Is er niet betaald na de retourdatum die op deze beleen bon staat, dan vervalt deze belening aan HS Juweliers.
10. HS Juweliers zal de hierboven genoemde persoonsgegevens opnemen in haar administratie.
11. Indien er door brand, inbraak en/of overmacht situaties beleningen verloren zijn gegaan, is HS Juweliers niet aansprakelijk.
12. HS Juweliers houdt geen rekening met de taxatiewaarde en of verzekeringswaarde van uw belening.
13. De bedragen genoemd op deze beleen bon zijn bindend voor beide partijen.
14. Wanneer tijdens de beleenperiode(van beleendatum tot retourdatum)een daartoe gemachtigde instantie de beleende goederen verbeurd verklaart of executoriaal beslag legt is HS Juweliers nimmer gehouden tot vergoeding van enige daaruit voortvloeiende schade hoe dan ook genoemd en is deze overeenkomst niet meer geldig. HS Juweliers behoudt zich het recht voor om haar hieruit voortvloeiende schade te verhalen op bovengenoemd persoon.
15. Door deze voorwaarden te ondertekenen verklaart u dat de beleende artikelen uw eigendom zijn en niet op onrechtmatige wijze in uw bezit zijn gekomenen u gerechtigd ben tot belenen.